1280px-Jerusalem_Dome_of_the_rock_BW_3

7 dni ZIEMIA ŚWIĘTA
TERMIN: CAŁY ROK (DO UZGODNIENIA)

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 

1 dzień TEL AWIW – TYBERIADA/NAZARET
Zbiórka uczestników. Transfer na lotnisko, odprawa biletowo – paszportowa, wylot do Tel Awiwu. Przylot na lotnisko Ben Guriona, spotkanie z przewodnikiem. Rozpoczęcie programu zwiedzania. Przejazd do Cezarei Nadmorskiejkrótki postój przy Akwedukcie z czasów rzymskich. Przejazd do Hajfy, trzeciego pod względem wielkości miasta Izraela, malowniczo położonego na wybrzeżu Morza Śródziemnego, na stokach Góry Karmel. Wizyta w Kościele Stella Maris. Sprzed kościoła rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków na wybrzeże. Następnie przejazd na punk widokowy przy pięknych, perskich ogrodach Bahaitów z widokiem na Zatokę hajfską i całe miasto. W przepięknych Perskich Ogrodach wznosi się jedna z najpiękniejszych atrakcji Hajfy, przykryte złotą kopułą mauzoleum twórcy bahaizmu. Przejazd do hotelu w Tyberiadzie lub w Nazarecie, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Uwaga: przy wylotach nocnych przylot następnego dnia.

2 dzień WZGÓRZA GOLAN – TABGHA – KAFARNAUM – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW
(Uwaga: przy nocnych przylotach przyjazd do hotelu, śniadanie, krótki odpoczynek, rozpoczęcie programu zwiedzania).
Śniadanie. Przejazd na Wzgórza Golan na punkt widokowy z góry Bental, granica izraelsko – syryjska. Wjazd  do wytwórni win i degustacja 3 gatunków win z winnicy Wzgórz Golan. Zjazd ze Wzgórz Golan nad Jezioro Galilejskie, czas wolny, rozpoczęcie wizyt w najważniejszych kościołach w okolicy Jeziora. Przejazd do Tabghi, miejsca w którym Jezus dokonał cudownego rozmnożenia pięciu bochenków chleba i dwóch ryb by nakarmić 5000 głodnych ludzi, którzy przyszli wysłuchać Jego nauk. Współczesny Kościół Rozmnożenia zbudowany jest wokół skały znajdującej się pod ołtarzem, która czczona jest jako ta, na której Jezus pobłogosławił chleb i ułamał go. W kościele zachowała się kolorowa mozaika podłogowa, przedstawiająca kosz z chlebem i z dwiema rybami po bokach. W miejscu, w którym zmartwychwstały Jezus ukazał się apostołom po raz trzeci znajduje się Kościół Prymatu Św. Piotra. Następnie przejazd północnym brzegiem jeziora do Kafarnaum – miasta Jezusa. Kafarnaum było świadkiem wielu Jego czynów, nigdzie indziej nie dokonał On tylu cudów co w tym miejscu. Według Ewangelii uzdrowił opętanego, sparaliżowanego, niewiastę mającą krwotok i wielu innych chorych, wskrzesił także córkę Jaira. Znajdują się tutaj pozostałości po synagodze z II p.n.e., zbudowanej prawdopodobnie na ruinach tej, w której nauczał Jezus. Według podań to właśnie w Kafarnaum mieszkał apostoł Piotr (od jego imienia nazwano najbardziej znaną galilejską rybę). Przejazd na Górę Błogosławieństw, miejsca, które tradycja chrześcijańska wiąże z nauczaniem Jezusa i wygłoszeniem przez Niego Kazania na Górze. Na zboczu wzgórza wznosi się ośmioboczne sanktuarium. Spotkanie z Janem Pawłem II na zboczach Góry Błogosławieństw (24.03.2000r.) było największym zgromadzeniem chrześcijan w tym miejscu od czasów Chrystusa. Na zakończenie dnia rejs drewnianą łodzią po Jeziorze Galilejskim. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień KANA GALILEJSKA – GÓRA TABOR – NAZARET– JERYCHO
Śniadanie
, zwolnienie pokoi. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał swojego pierwszego cudu przemiany wody w wino na weselu ubogiej rodziny. Wizyta w Kościele Franciszkanów – Kościele Weselnym (możliwość odnowienia ślubów dla par małżeńskich w grupie). Następnie wjazd taksówkami na Górę Tabor – miejsce Przemienienia Pana Jezusa. Wydarzenie to upamiętnia piękna franciszkańska Bazylika Przemienienia Pańskiego o trzech nawach podobnych do trzech namiotów (w nawiązaniu do Mt 17,4: Panie… jeśli chcesz uczynią tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza). Przejazd do Nazaretu. Zwiedzanie Bazyliki Zwiastowania, jednego z najważniejszych sanktuariów w Ziemi Świętej i jednocześnie największej chrześcijańskiej świątyni na Bliskim Wschodzie (jej wnętrze zdobią liczne wizerunki Matki Boskiej z różnych części świata m.in. Matka Boska o skośnych oczach czy w turbanie i afrykańskim stroju). Według tradycji chrześcijańskiej bazylika stoi na miejscu, w którym Archanioł Gabriel miał zwiastować Maryi, iż stanie się Matką Syna Bożego. Przejście do Kościoła Św. Józefa, który został wzniesiony w miejscu dawnego domu cieśli Józefa, męża Maryi. Przejazd do Jerycho (najstarsze miasto na świecie). Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której według Biblii, Jezus był kuszony przez szatana. Po trasie do Jerycha Kasr al-Jahud (Qasrl El Yahud) – miejsca Chrztu Pana Jezusa nad Jordanem. Możliwość odnowienia przyrzeczeń chrztu dla grupy. Przejazd do hotelu w Betlejem, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień JEROZOLIMA – GÓRA OLIWNA – GÓRA SYJON
Śniadanie
. Przejazd do Jerozolimy, wizyta na Górze Oliwnej, skąd roztacza się piękny widok na panoramę Starego Miasta. Zwiedzanie Kościoła Pater Nosterna dziedzińcu świątyni znajduje się grota, w której Jezus nauczał modlitwy Ojcze Nasz. Tekst modlitwy umieszczony jest na ścianach kościoła w prawie 60 językach, a Polska jest jedyny krajem, który posiada aż dwie tablice tj. po polsku i po kaszubsku. Zejście z Góry Oliwnej drogą Palmową. Przejście do kościoła klasztornego Dominus Flevit, w tym miejscu Jezus zapłakał i przepowiedział upadek Jerozolimy. Na zachodnim zboczu Góry Oliwnej zobaczymy Cmentarz Żydowski. Tradycja mówi, że właśnie tutaj rozpocznie się zmartwychwstanie ludzi w dniu Sądu Ostatecznego, a Mesjasz wprowadzi zmartwychwstałych przez pobliską Złotą Bramę na Wzgórze Świątynne. U stóp Góry Oliwnej znajduje się Bazylika Agonii (zwana również Kościołem Wszystkich Narodów). Na froncie świątyni znajdują się posągi czterech ewangelistów, a powyżej złota mozaika przedstawiającą Chrystusa podczas modlitwy, ofiarującego Ojcu cierpienia swoje i wszystkich ludzi. Obok świątyni znajduje się Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus został zdradzony przez Judasza. Rosnące tu drzewa oliwne mają ok. 2000 lat. Według legendy wyrosną ponownie w dniu Sądu Ostatecznego. Przejazd na Górę Syjon, gdzie zobaczymy Kościół Zaśnięcia NMP, okazałą benedyktyńską budowlę wzniesioną w miejscu, w którym według tradycji NMP zmarła czy też zapadła w “wieczny sen”.  Na wschodnim zboczu Góry Syjon stoi Kościół Św. Piotra „In Galicantu”, czyli „w miejscu gdzie piał kogut”, a apostoł Piotr trzy razy zaparł się Jezusa. Następnie udamy się do Wieczernika, najważniejszego dla chrześcijan miejsca na Górze Syjon, gdzie miała miejsce ostatnia wieczerza Jezusa z apostołami. Miały tutaj również miejsce inne doniosłe wydarzenia: ustanowienie Eucharystii, pojawienie się zmartwychwstałego Jezusa czy zesłanie Ducha Świętego. Przejazd pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachodnim. Jest to najświętsze miejsce judaizmu. Ściana Płaczu jest częścią Świątyni Jerozolimskiej, odbudowanej przez Heroda Wielkiego, a zniszczonej przez Rzymian (nazwa pochodzi od święta opłakiwania zburzenia świątyni). Obszar pod Ścianą służy jako olbrzymia synagoga pod gołym niebem, który podzielony jest na część dla mężczyzn i część dla kobiet (kobietom nie wolno na głos odmawiać modlitw, śpiewać, czytać Tory oraz zakładać rytualnego szalu modlitewnego). Powrót do hotelu w Betlejem, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień JEROZOLIMA – QUMRAN – MORZE MARTWE
Śniadanie
. Dalsze zwiedzanie Jerozolimy. Przejście uliczkami Starego Miasta wzdłuż ulicy „Via Dolorosa” – Droga Krzyżowa, którą przemierzył Jezus dźwigając krzyż. Oznaczona jest ona IX stacjami Męki Pańskiej, pozostałe stacje od X do XIV znajdują się w Bazylice Grobu Świętego. Bazylika Grobu Świętego jest jedną z najbardziej niezwykłych świątyń na świecie, ponieważ nie jest wyłączną własnością żadnego Kościoła chrześcijańskiego, ale pozostaje we współposiadaniu przedstawicieli kilku wyznań, z których każde posiada własne kaplice, ołtarze i prawa do odprawiania nabożeństw. Wejście na Golgotę i do Grobu Pańskiego. Następnie wyjazd w kierunku pustyni judzkiej do Qumran – miejsca odnalezienia zwojów znad Morza Martwego. Czas wolny. Kolejny punkt programu to Morze Martwe, najniżej położone miejsce na świecie. Samo Morze Martwe i jego okolice to ogromne naturalne uzdrowisko. Aspekty kąpieli pozytywnie wpływające na zdrowie to: zawartość minerałów w wodzie, niska zawartość pyłków czy alergenów, wysoka zawartość tlenu w powietrzu oraz intensywne parowanie słonej wody, która zatrzymuje szkodliwe promienie słoneczne. Najpopularniejszą formą terapii w tym „naturalnym sanatorium” jest wysmarowanie się czarnym błotem – czas wolny na kąpiele błotne. To tutaj według Biblii schronienie znalazł Król Dawid, a Herod Wielki stworzył pierwszy na świecie ośrodek leczniczy. Powrót do hotelu w Betlejem, obiadokolacja, nocleg.

6 dzień JEROZOLIMA – BETLEJEM
Śniadanie
. Przejazd do Jerozolimy, wizyta na Placu Świątynnym (wejście uzależnione od otwarcia). Następnie Wielka Synagoga – zwiedzanie. Dzielnica rządowa – Menora i Kneset. Powrót do Betlejem. Przejazd na Pole Pasterzygdzie według tradycji znajduje się grota, w której Anioł oznajmił pasterzom narodziny Jezusa. Obecnie na tym miejscu znajduje się kościół Ortodoksów. Obok kościoła zobaczyć można groty, w których mieszkali pasterze ze swoimi stadami. Powrót do Betlejem, zwiedzanie: Bazylika Narodzenia Pańskiego, zbudowana nad Grotą Narodzenia, miejscem, w którym narodził się Jezus Chrystus (centralne miejsce groty zajmuje ołtarz z czternastoramienną srebrną gwiazdą oznaczającą miejsce Narodzenia Pańskiego). Wizyta w Kościele Św. Katarzyny oraz w grotach św. Heronima, gdzie żył, pracował i zmarł. Powrót do hotelu w Betlejem, obiadokolacja, nocleg.

7 dzień JEROZOLIMA EIN KAREM – YAD VASHEM – TEL AWIW-JAFFA – BEN GURION
Śniadanie
, zwolnienie pokoi. Przejazd do Ein Karem, małej biblijnej miejscowości położonej na zachód od Jerozolimy, związanej z narodzeniem Jana Chrzciciela. Zobaczymy franciszkański Kościół Nawiedzenia, zbudowany w miejscu gdzie Maria odwiedziła Św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela (kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela wznosi się nad grotą uważaną za Jego miejsce narodzenia). Przejazd do Yad Vashem – Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu, niezwykłego pomnika, którym uczczono pamięć sześciu milionów zamordowanych Żydów. Kapituła instytutu pamięci nadaje tytuły „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” osobom i rodzinom, które z narażeniem własnego życia ratowały Żydów z Holocaustu podczas II wojny światowej. Wśród 20 tys. Sprawiedliwych jest aż 6 tys. Polaków. Do niedawna każdy z uhonorowanych miał przy muzeum zasadzone drzewko, teraz otrzymują imienne tabliczki. Następnie przejazd do Tel Awiwu. Krótkie zwiedzanie starej części miasta – Jafy. Według Starego Testamentu założycielem miasta był Jafet, jeden z synów Noego. Transfer na lotnisko Ben Guriona, kontrola bezpieczeństwa, odprawa biletowo – paszportowa, przelot do Polski. Przylot do Polski, transfer do miejsca zbiórki. Zakończenie pielgrzymki.

W każdym dniu Msza Św.

powyższy program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie
i będzie dostosowany do rozkładu lotu

Cena (grupa od 40 os.):
ok. 2.888 zł + 170 USD płatne na miejscu

Świadczenia zawarte w cenie:
a)
przelot samolotem na trasie Polska – Tel Awiw – Polska + opłaty lotniskowe;
b) service VIP na lotnisku – odbiór grupy po wylądowaniu przez agenta miejscowego i przekazanie jej przewodnikowi w sali przylotów;
c) transfery lotnisko – hotel – lotnisko wg rozkładu lotów;
d) transport klimatyzowanym autokarem turystycznym podczas zwiedzania;
e) 6 noclegów (pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami) w hotelach klasy turystycznej w Tyberiadzie oraz w Betlejem, zgodnie z programem;
f) wyżywienie 2 posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu; napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne; pierwszy posiłek – obiadokolacja w dniu przylotu, ostatni – śniadanie w dniu wylotu, pozostałe posiłki we własnym zakresie;
g) bilety wstępów do zwiedzanych obiektów w/g programu (wjazd taksówkami na górę Tabor; rejs łodzią
po Jeziorze Galilejskim, Kafarnaum, Góra Błogosławieństw, Tabgha, Kościół Św. Piotra „In Galicantu”, wejście do Parku Narodowego w Qumran nad Morzem Martwym);
h) zestaw słuchawkowy tour guide dla każdego uczestnika;
i) obligatoryjne napiwki dla miejscowej obsługi – kierowca, przewodnik;
j) opieka polskojęzycznego przewodnika;
k) ubezpieczenie Signal Iduna Polska TU S.A. Europa Standard w zakresie KL 15.000 €, KR 6.000 €, NWI 16.000 zł, NWS 16.000 zł, bagaż 1.000 zł (ubezpieczenie jest rozszerzone o ryzyko następstw chorób przewlekłych i nowotworowych);
l) obligatoryjna składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Dodatkowo płatne: transfer na/z lotnisko w Polsce

Uwagi
a) przy wylotach do Izraela paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od daty planowanego powrotu. Jeżeli w paszporcie jest stempel z pobytu w Syrii lub w Libanie należy wymienić paszport.
b) przewoźnik lotniczy PLL LOT zastrzega sobie prawo niewielkiej zmiany ceny biletu lotniczego najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “7 dni ZIEMIA ŚWIĘTA
TERMIN: CAŁY ROK (DO UZGODNIENIA)”

TOP