8 dni ZIEMIA ŚWIĘTA TERMIN: CAŁY ROK (DO UZGODNIENIA) WOLNE DLA GRUP
Ściana PłaczuBazylika Agonii w JerozolimieBazylika Narodzenia PańskiegoBetlejem - Grota MlecznaEin KaremGóra KarmelGóra OliwnaGóra TaborNazaretSynagoga w KafarnaumMauzoleum Baba w HajfieKościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny na SyjonieOLYMPUS DIGITAL CAMERAKafarnaum - Ruiny białej synagogiJezioro GalilejskieJerycho

8 dni ZIEMIA ŚWIĘTA
TERMIN: CAŁY ROK (DO UZGODNIENIA)
WOLNE DLA GRUP

1 dzień
Zbiórka uczestników. Transfer na lotnisko, odprawa paszportowo-bagażowa, przelot do Tel Awiwu. Przylot na lotnisko Ben Guriona. Spotkanie na lotnisku w hali przylotów z pilotem / przedstawicielem naszego lokalnego kontrahenta. Przejazd do Tyberiady, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.

2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Tabgi, miejsca w którym Jezus dokonał cudownego rozmnożenia pięciu bochenków chleba i dwóch ryb by nakarmić 5000 głodnych ludzi, którzy przyszli wysłuchać Jego nauk. Współczesny Kościół Rozmnożenia zbudowany jest wokół skały znajdującej się pod ołtarzem, która czczona jest jako ta, na której Jezus pobłogosławił chleb i ułamał go. W kościele zachowała się kolorowa mozaika podłogowa, przedstawiająca kosz z chlebem i z dwiema rybami po bokach. W miejscu, w którym zmartwychwstały Jezus ukazał się apostołom po raz trzeci znajduje się Kościół Prymatu Św. Piotra. Przejazd na Górę Błogosławieństw, miejsca, które tradycja chrześcijańska wiąże z nauczaniem Jezusa i wygłoszeniem przez Niego Kazania na Górze. Na zboczu wzgórza wznosi się ośmioboczne sanktuarium. Spotkanie z Janem Pawłem II na zboczach Góry Błogosławieństw (24.03.2000 r.) było największym zgromadzeniem chrześcijan w tym miejscu od czasów Chrystusa. Wzdłuż północnego brzegu Jeziora Galilejskiego udajemy się do Kafarnaummiasta Jezusa. Kafarnaum było świadkiem wielu Jego czynów, nigdzie indziej nie dokonał On tylu cudów co w tym miejscu. Według Ewangelii uzdrowił opętanego, sparaliżowanego, niewiastę mającą krwotok i wielu innych chorych, wskrzesił także córkę Jaira. Znajdują się tutaj pozostałości po synagodze z II w.n.e, zbudowanej prawdopodobnie na ruinach tej, w której nauczał Jezus. Według podań to właśnie w Kafarnaum mieszkał apostoł Piotr (od jego imienia nazwano najbardziej znaną galilejską rybę). Rejs drewnianą łodzią po Jeziorze Galilejskim. Powrót do hotelu w Tyberiadzie, kolacja, nocleg.

3 dzień
Śniadanie. Przejazd do Kany Galilejskiej (współczesna Kfar Kanna), gdzie Jezus dokonał swojego pierwszego cudu przemiany wody w wino na weselu ubogiej rodziny. Znajduje się tu Sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa – kościół wybudowany w 1879 r. (pod opieką Franciszkanów), z podziemiami, w których znajdują się pamiątki i powiększona biblijna kanwa do wina. Sanktuarium powstało na fundamentach domu, w którym odbyło się tradycyjne wesele. W pobliżu sanktuarium stoi grecki Kościół Św. Jerzego, w którym znajdują się dwa kamienne dzbany, według greckich ortodoksów są to te same dzbany, w których Jezus dokonał cudu. Przejazd do Nazaretu. Zwiedzanie Bazyliki Zwiastowania, jednego z najważniejszych sanktuariów w Ziemi Świętej i jednocześnie największej chrześcijańskiej świątyni na Bliskim Wschodzie (jej wnętrze zdobią liczne wizerunki Matki Boskiej z różnych części świata m.in. Matka Boska o skośnych oczach czy w turbanie i afrykańskim stroju). Według tradycji chrześcijańskiej bazylika stoi na miejscu, w którym Archanioł Gabriel miał zwiastować Maryi, iż stanie się Matką Syna Bożego. Przejście do Kościoła Św. Józefa, który został wzniesiony w miejscu dawnego domu cieśli Józefa, męża Maryi. Następnie wjazd taksówkami na Górę Tabor miejsce Przemienienia Pana Jezusa. Wydarzenie to upamiętnia piękna franciszkańska Bazylika Przemienienia Pańskiego o trzech nawach podobnych do trzech namiotów (w nawiązaniu do Mt 17,4: Panie… jeśli chcesz uczynią tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza). Powrót do hotelu w Tyberiadzie, kolacja, nocleg.

4 dzień
Śniadanie, zwolnienie pokoi. Przejazd do Hajfy, trzeciego pod względem wielkości miasta Izraela, malowniczo położonego na wybrzeżu Morza Śródziemnego, na stokach Góry Karmel, skąd rozpościera się widok na Ogrody Bahaitów. W przepięknych Perskich Ogrodach wznosi się jedna z najpiękniejszych atrakcji Hajfy, przykryte złotą kopułą mauzoleum twórcy bahaizmu. Na Górze Karmel zobaczymy także Kościół Stella Maris, zbudowany nad grotą, w której miał się chronić prorok Eliasz przed gniewem Jezebel. Sprzed kościoła rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków na wybrzeże. Przejazd nadbrzeżną równiną do Cezarei, ruin starożytnego miasta, położonego w pobliżu współczesnej izraelskiej wioski Cezarea na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Jest to jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Izraelu. Następnie przejazd do Tel Awiwu. Krótkie zwiedzanie starej części miastaJafy. Według Starego Testamentu założycielem miasta był Jafet, jeden z synów Noego. Przejście uliczkami starego miasta, Ścieżką Horoskopu. Przejazd do Betlejem, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.

5 dzień
Śniadanie. Zwiedzanie Betlejem: Bazylika Narodzenia Pańskiego, zbudowana nad Grotą Narodzenia, miejscem, w którym narodził się Jezus Chrystus (centralne miejsce groty zajmuje ołtarz z czternastoramienną srebrną gwiazdą oznaczającą miejsce Narodzenia Pańskiego). Odwiedzimy również: Grotę Żłóbka (w tym miejscu stał żłóbek, a pasterze oddali hołd małemu Jezusowi) oraz Grotę Mleczną (legenda głosi, że podczas ucieczki do Egiptu zatrzymała się tu Matka Boża, aby nakarmić Niemowlę Jezus). Do bazyliki przylegają klasztory i kościoły ormiańskie, grecko prawosławne i katolickie, a wśród nich m.in. Kościół św. Katarzyny. Następnie przejazd na Pole Pasterzygdzie według tradycji znajduje się grota, w której Anioł oznajmił pasterzom narodziny Jezusa. Obecnie na tym miejscu znajduje się kościół Ortodoksów. Obok kościoła zobaczyć można groty, w których mieszkali pasterze ze swoimi stadami. Przejazd do Ein Karem, małej biblijnej miejscowości położonej na zachód od Jerozolimy, związanej z narodzeniem Jana Chrzciciela. Zobaczymy franciszkański Kościół Nawiedzenia, zbudowany w miejscu gdzie Maria odwiedziła Św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela (kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela wznosi się nad grotą uważaną za Jego miejsce narodzenia). Następnie przejazd do Yad VashemInstytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu, niezwykłego pomnika, którym uczczono pamięć sześciu milionów zamordowanych Żydów. Kapituła instytutu pamięci nadaje tytuły „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” osobom i rodzinom, które z narażeniem własnego życia ratowały Żydów z Holocaustu podczas II wojny światowej. Wśród 20 tys. Sprawiedliwych jest aż 6 tys. Polaków. Do niedawna każdy z uhonorowanych miał przy muzeum zasadzone drzewko, teraz otrzymują imienne tabliczki. Powrót do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.

6 dzień
Śniadanie. Wizyta na Górze Oliwnej, skąd roztacza się piękny widok na panoramę Starego Miasta. Zwiedzanie Kościoła Pater Nosterna dziedzińcu świątyni znajduje się grota, w której Jezus nauczał modlitwy Ojcze Nasz. Tekst modlitwy umieszczony jest na ścianach kościoła w prawie 60 językach, a Polska jest jedyny krajem, który posiada aż dwie tablice tj. po polsku i po kaszubsku. Przejście do kościoła klasztornego Dominus Flevit, w tym miejscu Jezus zapłakał i przepowiedział upadek Jerozolimy.
Na zachodnim zboczu Góry Oliwnej zobaczymy Cmentarz Żydowski. Tradycja mówi, że właśnie tutaj rozpocznie się zmartwychwstanie ludzi w dniu Sądu Ostatecznego, a Mesjasz wprowadzi zmartwychwstałych przez pobliską Złotą Bramę na Wzgórze Świątynne. U stóp Góry Oliwnej znajduje się Bazylika Agonii (zwana również Bazyliką Narodów). Na froncie świątyni znajdują się posągi czterech ewangelistów, a powyżej złota mozaika przedstawiającą Chrystusa podczas modlitwy, ofiarującego Ojcu cierpienia swoje i wszystkich ludzi. Obok świątyni znajduje się Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus został zdradzony przez Judasza. Rosnące tu drzewa oliwne mają ok. 2000 lat. Według legendy wyrosną ponownie w dniu Sądu Ostatecznego. Następnie wejście bramą Lwów (jedną z ośmiu bram) na teren Starego Miasta – ulica Via Dolorosa (Droga Krzyżowa), którą przemierzył Jezus dźwigając krzyż. Oznaczona jest ona IX stacjami Męki Pańskiej, pozostałe stacje od X do XIV znajdują się w Bazylice Grobu Świętego. Od Twierdzy Antonia (tu Jezus usłyszał wyrok) do Grobu Pańskiego prowadzi ok. 1450 kroków (ok. 1200 m.). Bazylika Grobu Świętego jest jedną z najbardziej niezwykłych świątyń na świecie, ponieważ nie jest wyłączną własnością żadnego Kościoła chrześcijańskiego, ale pozostaje we współposiadaniu przedstawicieli kilku wyznań, z których każde posiada własne kaplice, ołtarze i prawa do odprawiania nabożeństw. Najważniejszym miejscem w Bazylice jest sama skała Golgoty (łac. Kalwarii) widoczna poprzez przeszklenia po obu stronach ołtarza świątyni oraz grobowiec, w którym spoczywało ciało Jezusa. Przejście na Górę Syjon gdzie zobaczymy Kościół Zaśnięcia NMP, okazałą benedyktyńską budowlę wzniesioną w miejscu, w którym według tradycji NMP zmarła czy też zapadła w “wieczny sen”.  Na wschodnim zboczu Góry Syjon stoi Kościół Św. Piotra „In Galicantu”, czyli „w miejscu gdzie piał kogut”, a apostoł Piotr trzy razy zaparł się Jezusa. Następnie udamy się do Wieczernika, najważniejszego dla chrześcijan miejsca na Górze Syjon, gdzie miała miejsce ostatnia wieczerza Jezusa z apostołami. Miały tutaj również miejsce inne doniosłe wydarzenia: ustanowienie Eucharystii, pojawienie się zmartwychwstałego Jezusa czy zesłanie Ducha Świętego. Przejazd pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachodnim. Jest to najświętsze miejsce judaizmu. Ściana Płaczu jest częścią Świątyni Jerozolimskiej, odbudowanej przez Heroda Wielkiego, a zniszczonej przez Rzymian (nazwa pochodzi od święta opłakiwania zburzenia świątyni). Obszar pod Ścianą służy jako olbrzymia synagoga pod gołym niebem, który podzielony jest na część dla mężczyzn i część dla kobiet (kobietom nie wolno na głos odmawiać modlitw, śpiewać, czytać Tory oraz zakładać rytualnego szalu modlitewnego). Powrót do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.

7 dzień
Śniadanie. Przejazd do Kasr al-Jahud (Qasrl El Yahud) – miejsca Chrztu Pana Jezusa nad Jordanem. Następnie przejazd do Qumran – z drogi zobaczymy jaskinie, w których odnaleziono ponad 900 manuskryptów Esseńczyków. Kolejny punkt programu to Morze Martwe, najniżej położone miejsce na świecie. Samo Morze Martwe i jego okolice to ogromne naturalne uzdrowisko. Aspekty kąpieli pozytywnie wpływające na zdrowie to: zawartość minerałów w wodzie, niska zawartość pyłków czy alergenów, wysoka zawartość tlenu w powietrzu oraz intensywne parowanie słonej wody, która zatrzymuje szkodliwe promienie słoneczne. Najpopularniejszą formą terapii w tym „naturalnym sanatorium” jest wysmarowanie się czarnym błotemczas wolny na kąpiele błotne. To tutaj według Biblii schronienie znalazł Król Dawid, a Herod Wielki stworzył pierwszy na świecie ośrodek leczniczy. Następnie przejazd do Jerycha, uchodzącego za najstarsze miasto na świecie. Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której według Biblii, Jezus był kuszony przez szatana. Powrót do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.

8 dzień
Wykwaterowanie z hotelu (śniadanie lub ew. lunch pocket w zależności od godz. wylotu). Transfer na lotnisko Ben Guriona. Odprawa paszportowo-bagażowa, przelot do Polski. Transfer do miejsca zbiórki. Zakończenie pielgrzymki.

W każdym dniu Msza Święta

Powyższy program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

Cena od osoby przy grupie min. 45 osób
2.776 zł + 130 USD wydatki programowe płatne na miejscu

Świadczenia zawarte w cenie:

 • przelot samolotem na trasie Polska – Tel Awiw – Polska + opłaty lotniskowe;
 • transfer lotnisko – hotel – lotnisko;
 • transport klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania;
 • 7 noclegów w hot. 3* w Tyberiadzie (3 noclegi) oraz w Betlejem (4 noclegi) w pokojach 2-, 3-osobowych z łazienkami, klimatyzacją i TV (w łazienkach ręczniki);
 • wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu; woda do posiłków na stołach);
 • bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, włącznie z wjazdem taksówkami na górę Tabor;
 • rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim;
 • obligatoryjne napiwki dla kierowców i przewodnika;
 • opieka polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania;
 • ubezpieczenie KL, KR, NNW+CP (choroby przewlekłe), bagaż.

Uwagi:

 • przy wylotach do Izraela paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od daty planowanego powrotu. Jeżeli w paszporcie jest stempel z pobytu w Syrii lub w Libanie należy wymienić paszport.
 • kurs przyjęty do kalkulacji to 4 zł. W przypadku wzrostu kursu dolara powyżej 4 zł na 30 dni przed wylotem, cena pielgrzymki może nieznacznie wzrosnąć.

 

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “8 dni ZIEMIA ŚWIĘTA
TERMIN: CAŁY ROK (DO UZGODNIENIA)
WOLNE DLA GRUP

TOP